Missie

In de individuele begeleiding staan een aantal aspecten centraal:

*Zo behoort het ontwikkelen en vergroten van sociale vaardigheden tot deze aspecten.

*Daarnaast het bevorderen van zelfstandigheid en de zelfredzaamheid met als doel dat de zorgvrager zo zelfstandig mogelijk door het leven kan gaan en zich weet te redden in soms lastige situaties.

* In sommige gevallen betekent individuele begeleiding dat de huidige leefomstandigheden worden gestabiliseerd

*Begeleiding en aansturen op de verschillende leefgebieden waarin stabiliseren centraal staat. Denk aan de pijlers wonen, financiën, gezondheid, werk, sociale contacten en vrijetijd.

 

Visie
In deze visie, die overigens de holistische zorgvisie omvat, staat de zorgvrager centraal. Daarmee wordt bedoeld dat de zorgvrager niet alleen als een uniek persoon wordt gezien maar tevens als iemand die zelf richting geeft aan zijn leven (geëmancipeerd), dus ook aan dat deel waarvoor zorg wordt gevraagd. De zorgvrager heeft een eigen verantwoordelijkheid voor het onderhouden van het eigen leven (zelfzorg).
In het zorgproces heeft de zorgvrager dan ook een actieve rol. De zorgverlener heeft hierbij een ondersteunend en adviserend rol. Ondersteuning wordt de zorgvrager geboden voor zover deze dat wenst (subjectief), in redelijkheid nodig heeft ter compensatie van tekortschietende functies (objectief) en voor zover de zorgverlener daartoe in staat is. Bovenstaande vereist flexibiliteit van alle partijen.

 

© 2024 - Alle rechten voorbehouden - Zoey's Zorg